Trans-People BVOver Trans-People

Over Trans-People

Werken in en om de transport dat is waar we jaren lang ervaring in hebben, weten wij waar over wij praten en verstaan wij ons vak, Trans-People zorgt voor de ideële chauffeurs op de juiste plek.

Als de chauffeur op zijn of haar plek zit en een baan heeft die aansluit bij hun interesse,  gaan ze met de juiste dosis motivatie naar hun werk. Wanneer de chauffeurs hun werk, gemotiveerd en vol passie verrichten, komen zij tot bloei en ontpoppen zij zich tot ware werknemers.

Wij hebben 1 taak: zorg dragen voor de juiste chauffeurs op de juiste plaats.

Door korte lijnen en een platte organisatie structuur bieden wij de juiste balans tussen werk en privé en werken wij graag constructief aan langdurige relaties.

Trans-People voldoet aan de normen zoals vastgelegd in het Handboek Normen SNA en is opgenomen in het Register Normering en Arbeid.

Om de juiste samenwerking te kunnen bewerkstelligen gaan wij graag in gesprek met u.